Manual usuario TintoWin 2.24 rev.4 (marzo 2009)

Manual de usuario software para gestión de tintorerías TintoWin.